A través de l’Objectiu

Mirant com les imatges sorgien del no res en aquells papers blancs dins les cubetes amb olor a revelador, posant-me de puntetes per poder veure.
Tancada en aquella habitació fosca com una persona gran on el meu pare i el meu cosí feien màgia.
Vull capturar el que veuen els meus ulls, el que interpreta el meu cervell, vull mostrar el mon que estimo.

Mirando como las imagenes aparecían de la nada, en aquellos papeles blanos dentro de las cubetas con olor a revelador, de puntillas para poder ver.
Encerrada en aquel cuarto oscuro, como un adulto, donde mi padre y mi primo hacían mágia.
Quiero capturar lo que ven mis ojos, lo que interpreta mi cerebro, quireo mostrar el mundo que amo

<p> </p>
  • Geografia

Imatges de paisatges, geogràfiques i geomorfològiques, retrats fets amb els ulls oberts al mon com només te'ls pot obrir algú que ha dedicat tota la vida a estudiar, entendre i interpretar la geomorfologia i els paisatges que d'ella se'n deriven.

Imagenes de paisajes, geográficas y geomorfológicas, fotografías hechas con los ojos abiertos al mundo como solo te los abrir quien ha dedicado toda su vida a estudiar, entender e interpretar la geomorfología y los paisajes que se derivan de ella.

Aquest àlbum està dedicat al Josep Lluis, el company que m'ha ensenyat a veure el mon amb uns altres ulls.
Este album está dedicado a José Luis, el compañero que me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos.

Deserts

Volcans


Los comentarios están cerrados.